ม.4/7

ผู้สอน
นาง พรทิพย์ ทานะมัย
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
ม.4/7

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
11023

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

ใช้ในการเรียนการสอนวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ระดับชั้น ม.4  โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)