homeFun English with Grammar P.5 (Regular Class) by T.Hathai
personperson_add
Fun English with Grammar P.5 (Regular Class) by T.Hathai

ผู้สอน
หทัย ดาวสดใส
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
Fun English with Grammar P.5 (Regular Class) by T.Hathai

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
11030

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

มาเรียนรู้หลักการใช้ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษแบบง่ายๆ สำหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 (หลักสูตรปกติ) กันเถอะ :)


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)