homeหลักภาษาไทยป.4
person
หลักภาษาไทยป.4

ผู้สอน
นาง เสงี่ยม แสงโชติ
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 6 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
หลักภาษาไทยป.4

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
11034

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

คำเป็น  คือคำที่ประสมด้วยสระเสียงยาวในแม่ ก กา 


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)