homeนาฏศิลป์ ประถมศึกษาปีที่2
person
นาฏศิลป์ ประถมศึกษาปีที่2

ผู้สอน
อัชราวรรณ แก้วระย้า
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 6 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
นาฏศิลป์ ประถมศึกษาปีที่2

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
11042

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

นาฏศิลป์


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)