ผู้สอน
จารุนันท์ บูรณจินดา
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 5 ปีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน

ภาษาพาเพลิน


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
11043

สถานศึกษา

โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย


คำอธิบายชั้นเรียน

ประโยคเพื่อการสื่อสาร