homeอบรมที่โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย
person
อบรมที่โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย

ผู้สอน
อาจารย์ วัชรพงศ์ แสงอ่อน
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 3 เดือนที่แล้ว

ชื่อวิชา
อบรมที่โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
11048

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

อบรมที่โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)