homeคณิตศาสตร์ ป.6/5
person
คณิตศาสตร์ ป.6/5

ผู้สอน
ทิพาพันธ์ พึ่งภูมิ
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 6 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
คณิตศาสตร์ ป.6/5

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
11058

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

คณิตศาสตร์ ป.6-5


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)