homeม.3
personperson_add
ม.3

ผู้สอน
นางสาว สมร ประชาสน
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
ม.3

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
1106

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

เป็นนักเรียนที่เรียนวิชาคอมพิวเตอร์


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)