LB 213 Introduction to Humanities


ผู้สอน
นาง พกุล แองเกอร์
เข้าสู่ระบบเมื่อ มากกว่า 12 ปี ที่แล้ว

ชื่อวิชา
LB 213 Introduction to Humanities

รหัสวิชา
1107

สถานศึกษา
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

คำอธิบายวิชา

ชั้นเรียนเริ่มต้นวันเสาร์ที่ 8 มกราคม 2555 วันสุุดท้ายของการเรียน วันเสาร์ที่ 4 มีนาคม 2555


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
ผู้ไม่ประสงค์ออกนามท่านหนึ่ง (2563-2567)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
GotoKnow
ClassStart Books