เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

พัฒนาความสามารถภาษาอังกฤษสำหรับครู

เกี่ยวกับชั้นเรียนชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

ห้องเรียนนี้มีไว้เพื่อให้คุณครูได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับภาษาอังกฤษ และส่งเสริมความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน