พัฒนาความสามารถภาษาอังกฤษสำหรับครู

คำอธิบายชั้นเรียน

ห้องเรียนนี้มีไว้เพื่อให้คุณครูได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับภาษาอังกฤษ และส่งเสริมความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน