homeพัฒนาความสามารถภาษาอังกฤษสำหรับครู
personperson_add
พัฒนาความสามารถภาษาอังกฤษสำหรับครู

ผู้สอน
ปัทมา ชั้นอินทร์งาม
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
พัฒนาความสามารถภาษาอังกฤษสำหรับครู

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
11071

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

ห้องเรียนนี้มีไว้เพื่อให้คุณครูได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับภาษาอังกฤษ และส่งเสริมความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)