homeพัฒนาความสามารถภาษาอังกฤษสำหรับครู
person
พัฒนาความสามารถภาษาอังกฤษสำหรับครู

ผู้สอน
ปัทมา ชั้นอินทร์งาม
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 5 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
พัฒนาความสามารถภาษาอังกฤษสำหรับครู

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
11071

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

ห้องเรียนนี้มีไว้เพื่อให้คุณครูได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับภาษาอังกฤษ และส่งเสริมความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)