ภาษาไทยประถมศึกษาปีที่ 4
ผู้สอน

นางสาว ภัทรพร คุรุเวชสมบูรณ์

เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 5 ปีที่แล้ว


ชื่อชั้นเรียน
ภาษาไทยประถมศึกษาปีที่ 4

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
11073

สถานศึกษา
โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย

คำอธิบายชั้นเรียน

ภาษาไทยประถมศึกษาปีที่ 4

สามารถอ่านออกเขียนได้


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.