homeหน่วยที่ 1 กายใจสมบูรณ์ ป.6
personperson_add
หน่วยที่ 1 กายใจสมบูรณ์ ป.6

ผู้สอน
nutthanit phuangthong
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
หน่วยที่ 1 กายใจสมบูรณ์ ป.6

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
11078

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

พ 1.1 ป. 6/1 อธิบายความสำคัญของระบบสืบพันธุ์ ระบบไหลเวียนโลหิต และ

ระบบหายใจที่มีผลต่อสุขภาพการเจริญเติบโตและพัฒนาการ

พ 1.1 ป. 6/2 อธิบายวิธีการดูแลรักษาระบบสืบพันธุ์ ระบบไหลเวียนโลหิต

และระบบหายใจให้ทำงานปกติ 


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)