homeFun English with grammar P.2 (Regular Class) by T. Darinee
personperson_add
Fun English with grammar P.2 (Regular Class) by T. Darinee

ผู้สอน
ดาริณี เลิศล้ำ
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
Fun English with grammar P.2 (Regular Class) by T. Darinee

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
11079

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน
  • เรียนรู้หลักกการใช้ไวยากรณ์ง่าย ระดับชั้น ป.2
  • Let's have FUN !

ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)