homeชุมชนคอมสร้างสรรค์
personperson_add
ชุมชนคอมสร้างสรรค์

ผู้สอน
นาย อรุณ ร่มแก้ว
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
ชุมชนคอมสร้างสรรค์

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
1108

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

ห้องเรียนชุมชนคอมสร้างสรรค์ โดย...ครูลุงรุน 

เปิดรับสมัครนักเรียนทุกเพศ ทุกวัย เข้าเรียนรู้ออนไลน์

ช่วงนี้เปิดสอน เรื่อง การสร้างภาพเคลื่อนไหว(เบื้องต้น)

ทุกอย่างฟรี ขอแค่มีความขยัน และตั้งใจจริง


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)