ชุมชนคอมสร้างสรรค์

 ชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

คำอธิบายชั้นเรียน

ห้องเรียนชุมชนคอมสร้างสรรค์ โดย...ครูลุงรุน 

เปิดรับสมัครนักเรียนทุกเพศ ทุกวัย เข้าเรียนรู้ออนไลน์

ช่วงนี้เปิดสอน เรื่อง การสร้างภาพเคลื่อนไหว(เบื้องต้น)

ทุกอย่างฟรี ขอแค่มีความขยัน และตั้งใจจริง