ชุมชนคอมสร้างสรรค์


ผู้สอน
นาย อรุณ ร่มแก้ว
เข้าสู่ระบบเมื่อ มากกว่า 10 ปี ที่แล้ว

ชื่อวิชา
ชุมชนคอมสร้างสรรค์

รหัสวิชา
1108

สถานศึกษา
โรงเรียนบ้านปางป้อม

คำอธิบายวิชา

ห้องเรียนชุมชนคอมสร้างสรรค์ โดย...ครูลุงรุน 

เปิดรับสมัครนักเรียนทุกเพศ ทุกวัย เข้าเรียนรู้ออนไลน์

ช่วงนี้เปิดสอน เรื่อง การสร้างภาพเคลื่อนไหว(เบื้องต้น)

ทุกอย่างฟรี ขอแค่มีความขยัน และตั้งใจจริง


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
ผู้ไม่ประสงค์ออกนามท่านหนึ่ง (2563-2567)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
GotoKnow
ClassStart Books