homeภาษาไทยชั้น ป.4
person
ภาษาไทยชั้น ป.4

ผู้สอน
นาง เสงี่ยม แสงโชติ
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 6 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
ภาษาไทยชั้น ป.4

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
11080

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

ภาษาไทยชั้น ป.4


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)