homeนาฏศิลป์ ป.4
person
นาฏศิลป์ ป.4

ผู้สอน
จุฬาลักษณ์ โล่ห์เงิน
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 6 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
นาฏศิลป์ ป.4

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
11081

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

เรียนรู้เกี่ยวกับ นาฏยศัพท์


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)