ม.2/2

ผู้สอน
นาย ชีระวิทย์ ธนวัฒน์กีรติ
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
ม.2/2

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
1110

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

ม.2/2 วิชาโครงงานวิทยาศาสตร์


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)