homeการขายออนไลน์ (2202-2113) ระดับ ปวช.
person
การขายออนไลน์ (2202-2113) ระดับ ปวช.

ผู้สอน
นางสาว ภณิชญา ชมสุวรรณ
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 2 ชั่วโมงที่แล้ว

ชื่อวิชา
การขายออนไลน์ (2202-2113) ระดับ ปวช.

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
11111

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

ชั้นเรียนแบบออนไลน์นี้เปิดขึ้นเพื่อให้นักเรียนสามารถทบทวนความรู้ด้วยตนเอง ทำแบบฝึกหัดและสอบแบบออนไลน์ ทั้งในชั้นเรียนและนอกชั้นเรียน


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)