homeการขายออนไลน์ (2202-2113) ระดับ ปวช.
personperson_add
การขายออนไลน์ (2202-2113) ระดับ ปวช.

ผู้สอน
นางสาว ภณิชญา ชมสุวรรณ
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
การขายออนไลน์ (2202-2113) ระดับ ปวช.

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
11111

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

ชั้นเรียนแบบออนไลน์นี้เปิดขึ้นเพื่อให้นักเรียนสามารถทบทวนความรู้ด้วยตนเอง ทำแบบฝึกหัดและสอบแบบออนไลน์ ทั้งในชั้นเรียนและนอกชั้นเรียน


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)