homeปวช 2/2
personperson_add
ปวช 2/2

ผู้สอน
นางสาว วลัยลักษณ์ ภูกิ่งหิน
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
ปวช 2/2

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
11113

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

บทเรียนออนไลน์คณิตศาสตร์คอมพิวเตอร์


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)