ผู้สอน
นางสาว วลัยลักษณ์ ภูกิ่งหิน
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 5 ปีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน

ปวช 1/1 ภาควันอาทิตย์


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
11119

สถานศึกษา

วิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรพัทยา


คำอธิบายชั้นเรียน

คอมพิวเตอร์ในงานธุรกิจ 2204-2001