ผู้สอน
ไพบูลย์ วงษ์ปาน
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 4 ปีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ห้อง 1


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
11123

สถานศึกษา

โรงเรียนบุณยศรีสวัสดิ์


คำอธิบายชั้นเรียน

สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4  ห้อง 1