homeชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ห้อง 1
personperson_add
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ห้อง 1

ผู้สอน
ไพบูลย์ วงษ์ปาน
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ห้อง 1

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
11125

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ห้อง 1


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)