homeTHAI FDA BIO 57/2 : วิทยาการกำกับดูแลยา : Pharmaceutical Regulatory Sciences (ปีการศึกษา 2557 ผลัด 3)
personperson_add
THAI FDA BIO 57/2 : วิทยาการกำกับดูแลยา : Pharmaceutical Regulatory Sciences (ปีการศึกษา 2557 ผลัด 3)

ผู้สอน
นาย กฤษดา ลิมปนานนท์
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
THAI FDA BIO 57/2 : วิทยาการกำกับดูแลยา : Pharmaceutical Regulatory Sciences (ปีการศึกษา 2557 ผลัด 3)

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
11128

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

เป็นห้องเรียนสำหรับการเรียนการสอนแบบแลกเปลี่ยนเรียนรู้การกำกับดูแลยา มุ่งเน้นศึกษาทางวิชาการที่เกี่ยวข้องกับการกำกับดูแล สำหรับนักศึกษาฝึกปฏิบัติวิชาชีพเภสัชกรรม ประจำปีการศึกษา 2557 (ผลัด 3)


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)