เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

THAI FDA BIO 57/2 : วิทยาการกำกับดูแลยา : Pharmaceutical Regulatory Sciences (ปีการศึกษา 2557 ผลัด 3)

เกี่ยวกับชั้นเรียนชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

เป็นห้องเรียนสำหรับการเรียนการสอนแบบแลกเปลี่ยนเรียนรู้การกำกับดูแลยา มุ่งเน้นศึกษาทางวิชาการที่เกี่ยวข้องกับการกำกับดูแล สำหรับนักศึกษาฝึกปฏิบัติวิชาชีพเภสัชกรรม ประจำปีการศึกษา 2557 (ผลัด 3)