ปวส.1 คอมพิวเตอร์กราฟิก
ผู้สอน

ดร. พัทยา จันโทกุล

เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 10 เดือนที่ผ่านมา


ชื่อชั้นเรียน
ปวส.1 คอมพิวเตอร์กราฟิก

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
11136

สถานศึกษา
วิทยาลัยอาชีวศึกษาธนบุรี

คำอธิบายชั้นเรียน

วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ รหัสวิชา 3000-0203


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.