homeระบบปฏิบัติการ ปวส 1
person
ระบบปฏิบัติการ ปวส 1

ผู้สอน
ชาคริต จองไว
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 6 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
ระบบปฏิบัติการ ปวส 1

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
11140

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

วิชา ระบบปฏิบัติการ ปวส 1


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)