homeหลักการบริหารธุรกิจ (อ.561 , อ.562)
person
หลักการบริหารธุรกิจ (อ.561 , อ.562)

ผู้สอน
นางสาว พิมพิกา พูลสวัสดิ์
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 2 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
หลักการบริหารธุรกิจ (อ.561 , อ.562)

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
11147

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

อ.561 , อ.562


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)