homeชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ห้อง 2
person
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ห้อง 2

ผู้สอน
ไพบูลย์ วงษ์ปาน
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 5 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ห้อง 2

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
11148

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ห้อง 2


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)