homeชุมนุมวิทยาศาสตร์ครูไฟ 262 (ครูไฟ)
personperson_add
ชุมนุมวิทยาศาสตร์ครูไฟ 262 (ครูไฟ)

ผู้สอน
นาย ไฟโรซัน อุเซ็ง
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 4 เดือนที่แล้ว

ชื่อวิชา
ชุมนุมวิทยาศาสตร์ครูไฟ 262 (ครูไฟ)

หมายเลขของวิชา (Class ID)
11151

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

ชุมนุมวิทยาศาสตร์


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดยมูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)