เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

ชุมนุมอัจฉริยะภาพทางวิทยาศาสตร์

เกี่ยวกับชั้นเรียน

สมาชิกในชุมนุม คือ ม.1/7 จำนวน 14 คน