ศรช.บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)

คำอธิบายชั้นเรียน

ใช้ภาษาที่สุภาพและภาษาที่เป็นทางการเพราะเราทุกคนถือว่านี้คือห้องเรียนอีกแบบหนึ่งที่จะใช้เรียนรู้