นิเทศระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาออนไลน์
ผู้สอน

วันเพ็ญ คำศรี

เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 5 ปีที่แล้ว


ชื่อชั้นเรียน
นิเทศระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาออนไลน์

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
11157

สถานศึกษา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 2

คำอธิบายชั้นเรียน

เวที่แลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อสร้างระบบประกันคุณภาพภายในให้เข้มแข็ง


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.