homeพลังงานความร้อน (Thermal Energy)
personperson_add
พลังงานความร้อน (Thermal Energy)

ผู้สอน
พลอยมรกต หรุ่มเรืองวงษ์
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
พลังงานความร้อน (Thermal Energy)

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
11160

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

การสร้างเสริมความเข้าใจเกี่ยวกับการศึกษาในสาขาวิชาฟิสิกส์


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)