homeพลังงานความร้อน (Thermal Energy)
person
พลังงานความร้อน (Thermal Energy)

ผู้สอน
พลอยมรกต หรุ่มเรืองวงษ์
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 5 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
พลังงานความร้อน (Thermal Energy)

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
11160

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

การสร้างเสริมความเข้าใจเกี่ยวกับการศึกษาในสาขาวิชาฟิสิกส์


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)