การสร้างสื่อสิ่งพิมพ์
ผู้สอน

นาง รุ่งนภา กลิ่นกลาง

เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 10 เดือนที่ผ่านมา


ชื่อชั้นเรียน
การสร้างสื่อสิ่งพิมพ์

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
11165

สถานศึกษา
โรงเรียนห้วยจริงวิทยา

คำอธิบายชั้นเรียน

การงานอาชีพ งานเกษตร งานช่าง


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.