homeการสร้างสื่อสิ่งพิมพ์
person
การสร้างสื่อสิ่งพิมพ์

ผู้สอน
นาง รุ่งนภา กลิ่นกลาง
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 2 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
การสร้างสื่อสิ่งพิมพ์

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
11165

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

การงานอาชีพ งานเกษตร งานช่าง


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)