homeการสร้างสื่อสิ่งพิมพ์
personperson_add
การสร้างสื่อสิ่งพิมพ์

ผู้สอน
นาง รุ่งนภา กลิ่นกลาง
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
การสร้างสื่อสิ่งพิมพ์

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
11165

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

การงานอาชีพ งานเกษตร งานช่าง


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)