homeการจัดการธุรกิจด้วยคอมฯ กศบท 3/2556
personperson_add
การจัดการธุรกิจด้วยคอมฯ กศบท 3/2556

ผู้สอน
นางสาว เบญจมาภรณ์ คงชนะ
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
การจัดการธุรกิจด้วยคอมฯ กศบท 3/2556

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
11173

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

วิชา การจัดการธุรกิจด้วยคอมพิวเตอร์


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)