homeภาษาพาเพลิน
person
ภาษาพาเพลิน

ผู้สอน
อภิชาติ ผาแดง
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 5 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
ภาษาพาเพลิน

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
11176

สถานศึกษา
ACE

คำอธิบายวิชา

เรียนรู้ภาษาไทยเพื่อก้าวสู่การศึกษาศตวรรษที่ 21


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)