homeภาษาพาเพลิน
personperson_add
ภาษาพาเพลิน

ผู้สอน
อภิชาติ ผาแดง
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
ภาษาพาเพลิน

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
11176

สถานศึกษา
ACE

คำอธิบายชั้นเรียน

เรียนรู้ภาษาไทยเพื่อก้าวสู่การศึกษาศตวรรษที่ 21


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)