เป็นอะไรมากมั้ย

คำอธิบายชั้นเรียน

เป็นการเรียนการสอนเกี่ยวกับเรื่อง การถามอาการเจ็บป่วย