homeวิทยาศาสตร์ 3
personperson_add
วิทยาศาสตร์ 3

ผู้สอน
รุ่งนภา ครองธรรม
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
วิทยาศาสตร์ 3

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
11183

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

สำหรับนักเรียนชั้น ม. 2/4 2/5 2/6


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)