ผู้สอน
Mr PAKIN KUDTALANG
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 5 ปีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน

วิชา เทคโนโลยีสารสนเทศ2 (ครูภาคิน) ม.2


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
11189

สถานศึกษา

โรงเรียนเขาสมิงวิทยาคม “จงจินต์รุจิรวงศ์อุปถัมภ์”


คำอธิบายชั้นเรียน

วิชา เทคโนโลยีสารสนเทศ2 (ครูภาคิน) ชั้น ม.2
การสร้างและออกแบบเว็บเพจ
โดยใช้โปรแกรม Dreamweaver