homeวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศ2 (ครูภาคิน) ม.2
person
วิชา เทคโนโลยีสารสนเทศ2 (ครูภาคิน) ม.2

ผู้สอน
Mr PAKIN KUDTALANG
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 6 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
วิชา เทคโนโลยีสารสนเทศ2 (ครูภาคิน) ม.2

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
11189

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

วิชา เทคโนโลยีสารสนเทศ2 (ครูภาคิน) ชั้น ม.2
การสร้างและออกแบบเว็บเพจ
โดยใช้โปรแกรม Dreamweaver


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)