homeชั้นเรียนครูสุชาติ
person
ชั้นเรียนครูสุชาติ

ผู้สอน
สิบเอก สุชาติ สร้อยสวิง
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 8 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
ชั้นเรียนครูสุชาติ

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
1119

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

ครูสุชาติ


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)