ผู้สอน
ณัฐวรินทร์ โยธาภิรมย์
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 5 ปีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน

ง 32101 ระบบสารสนเทศ ม.5


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
11194

สถานศึกษา

โรงเรียนเขาสมิงวิทยาคม “จงจินต์รุจิรวงศ์อุปถัมภ์”


คำอธิบายชั้นเรียน

หน่วยที่ 1 ระบบสารสนเทศ

หน่วยที่ 2 เครือข่ายคอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ต

หน่วยที่ 3 การแก้ปัญหาด้วยกระบวนการคอมพิวเตอร์

หน่วยที่ 4 การเขียนโปรแกรมภาษา C