การพยาบาลบุคคลสุขภาพเบี่ยงเบนเนื่องจากภูมิคุ้มกัน


ผู้สอน
นาวาโทหญิง ธิดาทิพย์ หนูลอย
เข้าสู่ระบบเมื่อ ประมาณ 9 ปี ที่แล้ว

ชื่อวิชา
การพยาบาลบุคคลสุขภาพเบี่ยงเบนเนื่องจากภูมิคุ้มกัน

รหัสวิชา
112

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

1. Powerpoint เนื้อหาที่มีหน้าบันทึกย่อ

2. แบบฝึกหัดท้ายบทเรียน

3. เกณฑ์การให้คะแนนผลงานการเรียนรู้ (Authentic assessment criterias)


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
ผู้ไม่ประสงค์ออกนามท่านหนึ่ง (2563-2567)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
GotoKnow
ClassStart Books