homeการพยาบาลบุคคลสุขภาพเบี่ยงเบนเนื่องจากภูมิคุ้มกัน
personperson_add
การพยาบาลบุคคลสุขภาพเบี่ยงเบนเนื่องจากภูมิคุ้มกัน

ผู้สอน
นาวาโทหญิง ธิดาทิพย์ หนูลอย
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
การพยาบาลบุคคลสุขภาพเบี่ยงเบนเนื่องจากภูมิคุ้มกัน

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
112

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

1. Powerpoint เนื้อหาที่มีหน้าบันทึกย่อ

2. แบบฝึกหัดท้ายบทเรียน

3. เกณฑ์การให้คะแนนผลงานการเรียนรู้ (Authentic assessment criterias)


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)