4123705 การศึกษาวงจรและซ่อมบำรุงไมโครคอมพิวเตอร์


ผู้สอน
นาย อนุรักษ์ พรมโคตรค้า
เข้าสู่ระบบเมื่อ มากกว่า 12 ปี ที่แล้ว

ชื่อวิชา
4123705 การศึกษาวงจรและซ่อมบำรุงไมโครคอมพิวเตอร์

รหัสวิชา
1120

สถานศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

คำอธิบายวิชา

เป็นการจัดการเรียนการสอนรายวิชา 4123705 การศึกษาวงจรและซ่อมบำรุงไมโครคอมพิวเตอร์ สาขาคอมพิวเตอร์ศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

 

สัปดาห์ที่ หัวข้อ/รายละเอียด
1 อุปกรณ์ต่างๆในเครื่องพีซี
2 การประกอบเครื่องคอมพิวเตอร์
3 การกำหนดค่า BIOS และการ Overclock
4 การจัดเตรียมฮาร์ดดิสก์
5 การติดตั้งระบบปฏิบัติการ
6 การติดตั้งไดรเวอร์ให้กับอุปกรณ์ต่างๆ
7 การติดตั้งโปรแกรมพื้นฐานที่จำเป็น
8 การตรวจสอบและแก้ไขปัญหาเครื่องพีซี
9 การดูแล บำรุงรักษา และปรับปรุงประสิทธิภาพ
10 การสำรองและกู้ข้อมูลด้วย Norton Ghost , Acronis 
11 การใช้แผ่นแผ่น Hiren boot
12 การทำแผ่นติดตั้ง OS แบบอัตโนมัติ
13 การจัดการฮาร์ดดิสก์ด้วย PartitionMagic 8.0
14 การสร้างเครือข่ายคอมพิวเตอร์ภายในสถานศึกษา
15 ออกบริการซ่อมบำรุงในสถานศึกษา
 

ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
ผู้ไม่ประสงค์ออกนามท่านหนึ่ง (2563-2567)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
GotoKnow
ClassStart Books