homeคณิตศาสตร์พื้นฐาน ม.1/5-2557
person
คณิตศาสตร์พื้นฐาน ม.1/5-2557

ผู้สอน
นาง บุญล้อม ภิรมย์ภักดิ์
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 6 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
คณิตศาสตร์พื้นฐาน ม.1/5-2557

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
11202

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

รายวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐานสำหรับนักเรียน ม.1/5


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)