ผู้สอน
นาง บุญล้อม ภิรมย์ภักดิ์
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 5 ปีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน

คณิตศาสตร์เพิ่มเติม ม.1/5-2557


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
11208

สถานศึกษา

โรงเรียนเขาสมิงวิทยาคม “จงจินต์รุจิรวงศ์อุปถัมภ์”


คำอธิบายชั้นเรียน

รายวิชาคณิตศาสตร์เพิ่มเติม สำหรับนักเรียน ม.1/5