ผู้สอน
อาจารย์ ดร. วรพล หนูนุ่น
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 3 วันที่ผ่านมา

ชื่อชั้นเรียน

57-1 4942502 เศรษฐศาสตร์สาธารณสุข (ภาคปกติ)


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
11211

สถานศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา


คำอธิบายชั้นเรียน

57-1 4942502 เศรษฐศาสตร์สาธารณสุข (ภาคปกติ)