เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

จิตวิทยาในอิสลาม

เกี่ยวกับชั้นเรียน

เป็นวิชาจิตวิทยา ทั้งจิตวิทยาทั่วไป จิตวิทยาการศึกษา จิตวิทยาการเรียนรู้ จิตวิทยาพัฒนาการ ที่ยึดมั่นบนพื้นฐานคำสอนในศาสนาอิสลามที่วางอยู่บนหลักความเชื่อที่แท้จริง ศรัทธามั่นในบทบัญญัติในอัลกุรอานที่เป็นบทบัญญัติที่ได้จากผู้ทรงสร้างที่แท้จริง ไม่ใช่เป็นบทบัญญัติที่มาจากความรู้ลองผิดลองถูกของมนุษย์ มีการอธิบายรายละเอียดเพิ่มเติมจากศาสดามุฮัมมัด โดยมีทฤษฎีและความรู้ที่มนุษย์สังเกตุได้เป็นตัวสื่อให้เข้าใจได้ง่ายยิ่งขึ้น มีทั้งที่สอดคล้อง มีทั้งที่คัดค้านหรือตรงกันข้ามและมีทั้งที่อยู่ในกรอบที่อิสลามอนุญาติให้เชื่อเช่นนั้นได้