วิชา คอมพิวเตอร์และสารสนเทศ 1/10 พณ.

เกี่ยวกับชั้นเรียน

สวัสดี โซเชียวแคม  ไม่มีรัยมาก  เอาไว้ ส่งงาน..วิชานี้  รักวิชานี้มาก  รักมากด้วย  555555555555555...