homeโครงการเตรียมความพร้อมการเป็นผู้ประกอบการ 1
personperson_add
โครงการเตรียมความพร้อมการเป็นผู้ประกอบการ 1

ผู้สอน
นางสาว พิมพิกา พูลสวัสดิ์
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
โครงการเตรียมความพร้อมการเป็นผู้ประกอบการ 1

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
11221

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

เตรียมความพร้อมการเป็นผู้ประกอบการ


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)