homeวิชาคอมพิวเตอร์หลัก ป.5 ปีการศึกษา 2557
personperson_add
วิชาคอมพิวเตอร์หลัก ป.5 ปีการศึกษา 2557

ผู้สอน
person
ณวัฒน์ เชียงสาย
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
วิชาคอมพิวเตอร์หลัก ป.5 ปีการศึกษา 2557

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
11226

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)