homeเรียน GSP กับครูหนุ่ม
personperson_add
เรียน GSP กับครูหนุ่ม

ผู้สอน
นาย เกียรติศักดิ์ แก้วหล้า
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
เรียน GSP กับครูหนุ่ม

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
1123

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

เป็นชั้นเรียนสำหรับผู้ที่สนในเกี่ยวกับโปรแกรมเรขาคณิตพลวัต หรือ The Geometry Sketch Pad (GSP)


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)