เรียน GSP กับครูหนุ่ม


ผู้สอน
นาย เกียรติศักดิ์ แก้วหล้า
เข้าสู่ระบบเมื่อ ประมาณ 11 ปี ที่แล้ว

ชื่อวิชา
เรียน GSP กับครูหนุ่ม

รหัสวิชา
1123

สถานศึกษา
โรงเรียนอุตรดิตถ์

คำอธิบายวิชา

เป็นชั้นเรียนสำหรับผู้ที่สนในเกี่ยวกับโปรแกรมเรขาคณิตพลวัต หรือ The Geometry Sketch Pad (GSP)


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
ผู้ไม่ประสงค์ออกนามท่านหนึ่ง (2563-2567)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
GotoKnow
ClassStart Books