เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

เรียน GSP กับครูหนุ่ม

เกี่ยวกับชั้นเรียนชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

เป็นชั้นเรียนสำหรับผู้ที่สนในเกี่ยวกับโปรแกรมเรขาคณิตพลวัต หรือ The Geometry Sketch Pad (GSP)