เรียน GSP กับครูหนุ่ม

คำอธิบายชั้นเรียน

เป็นชั้นเรียนสำหรับผู้ที่สนในเกี่ยวกับโปรแกรมเรขาคณิตพลวัต หรือ The Geometry Sketch Pad (GSP)