homeดิจิตอลไมโครโปรเซสเซอร์ กลุ่ม2
person
ดิจิตอลไมโครโปรเซสเซอร์ กลุ่ม2

ผู้สอน
อาจารย์ ภัสสราภรณ์ สมบูรณ์ศักดิ์
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 7 วันที่แล้ว

ชื่อวิชา
ดิจิตอลไมโครโปรเซสเซอร์ กลุ่ม2

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
11232

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

ดิจิตอลไมโครโปรเซสเซอร์


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)